ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
Buriram Provincial Court
News
ประกาศศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานเลี้ยงส่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์และคณะผู้พิพากษา ณ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการศาลชวนเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ คูเมืองโบราณ (คลองละลม) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสาวลัดดา เลียบกระโทก และนายนวพันธ์ ชาติมนตรี ตำแหน่ง นิติกร ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดําเนินรายการวิทยุ “ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พบประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง” ในหัวข้อความรู้เรื่อง “คำแนะนำการไปศาลและการปฏิบัติตนในศาล” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ มอบมอบหมายให้ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

image
image
image
image
image
image