ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
Buriram Provincial Court
News
วันนี้ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นายจิรพจน์ ไทยเล็ก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์เชิญ นางกรรณิกา ชะอินทรวงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ ในการสืบพยานคดีเผาเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ และคดีอื่นๆ เพื่อให้เสร็จสิ้นตามที่นัดไว้โดยมีนางปทุมรัตน์ กุยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมรับฟังข้อหารือราชการดังกล่าว นายจิรพจน์ ไทยเล็ก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นายจิรพจน์ ไทยเล็ก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูอรรถกิจธรรมมาภรณ์ (ชั้น อตฺถกโร) นางกรรณิกา ชะอินทรวงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบ นายจิรพจน์ ไทยเล็ก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อหารือข้อกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับนักโทษยาเสพติดประเภทที่ ๕ (กัญชา) พร้อมมอบแผ่นป้ายชื่อ ตำแหน่งฯ ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีคณะตุลากรศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ มาให้บริการตรวจสุขภาพ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


 

ชื่อห้อง

 รหัสเข้าห้อง Google Meet

ห้องพิจารณาคดี Google Meet

ห้องพิจารณาคดีที่ 3

jsi-jxnj-wht

ห้องพิจารณาคดีที่ 4

vqg-rfhi-otq

ห้องพิจารณาคดีที่ 5

pwi-pxdt-ihg

ห้องพิจารณาคดีที่ 6

wqr-juxo-hhp

ห้องพิจารณาคดีที่ 7

hsh-zzdv-ifz

ห้องพิจารณาคดีที่ 8

fim-gfgd-war

ห้องพิจารณาคดีที่ 9

yfb-ygiv-edf

ห้องพิจารณาคดีที่ 10

hai-cirg-xee

ห้องพิจารณาคดีที่ 11

vfs-povx-pqs

ห้องพิจารณาคดีที่ 12

yeb-pkkn-mck

สำนักส่งเสริมงานตุลาการขอเสนออินโฟกราฟฟิค เพื่อความเข้าใจแก่ศาลยุติธรรม กรณีหน่วยงานภายนอกขอออกหมายจับผ่านระบบงานหมายจับอิเล็กทรอนิกส์ (AWIS)

เรื่องที่น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image