ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
Buriram Provincial Court
News
ประกาศศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ประกาศศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีหรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร โดยการปลูกต้นรวงผึ้งและร่วมปลูกผักสวนครัว เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ ๑๔๐ ปี ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ร่วมกิจกรรม วันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ และชมนิทรรศการเกี่ยวกับงานวันศาลยุติธรรม ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ ๑๔๐ ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกาศศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565


 

ชื่อห้อง

 รหัสเข้าห้อง Google Meet

ห้องพิจารณาคดี Google Meet

ห้องพิจารณาคดีที่ 3

jsi-jxnj-wht

ห้องพิจารณาคดีที่ 4

vqg-rfhi-otq

ห้องพิจารณาคดีที่ 5

pwi-pxdt-ihg

ห้องพิจารณาคดีที่ 6

wqr-juxo-hhp

ห้องพิจารณาคดีที่ 7

hsh-zzdv-ifz

ห้องพิจารณาคดีที่ 8

fim-gfgd-war

ห้องพิจารณาคดีที่ 9

yfb-ygiv-edf

ห้องพิจารณาคดีที่ 10

hai-cirg-xee

ห้องพิจารณาคดีที่ 11

vfs-povx-pqs

ห้องพิจารณาคดีที่ 12

yeb-pkkn-mck

สำนักส่งเสริมงานตุลาการขอเสนออินโฟกราฟฟิค เพื่อความเข้าใจแก่ศาลยุติธรรม กรณีหน่วยงานภายนอกขอออกหมายจับผ่านระบบงานหมายจับอิเล็กทรอนิกส์ (AWIS)

เรื่องที่น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image