ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
Buriram Provincial Court
News
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสัญญาณ “พิธีเปิดโครงการการยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา” โดยนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา กล่าวเปิดโครงการผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง Facebook Live เพจสื่อศาล ไปยังศาลทั่วประเทศ ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมให้การต้อนรับนายนรินทร์ ตงศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 4 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 3 และคณะฯ ในโอกาสศาลแรงงานภาค 3 จัดโครงการ “ศาลแรงงานเคลื่อนที่” ณ ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 โดยศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการ ประกาศศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการ

สำนักส่งเสริมงานตุลาการขอเสนออินโฟกราฟฟิค เพื่อความเข้าใจแก่ศาลยุติธรรม กรณีหน่วยงานภายนอกขอออกหมายจับผ่านระบบงานหมายจับอิเล็กทรอนิกส์ (AWIS)

+

เรื่องที่น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

image
image
image
image
image
image