ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
Buriram Provincial Court
ส่วนบริหารจัดการคดี