ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
Buriram Provincial Court
ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท