ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
Buriram Provincial Court

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์