ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
Buriram Provincial Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์            จังหวัดบุรีรัมย์   รหัสไปรษณีย์ 31000 

หมายเลขโทรศัพท์      0 4461 3977, 0 4461 4905,0 4461 1302 

หมายเลขโทรสาร       0 4461 1276 

เว็บไซต์                   http://brrc.coj.go.th      E-mail :brrc@coj.go.th

อาคารศาลจังหวัดบุรีรัมย์หลังปัจจุบัน ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2529 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2531 งบประมาณดำเนินการก่อสร้างรวม31,135,600 บาท เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้นขนาด 14 บัลลังก์ มีมุขด้านหน้าและด้านข้างตัวอาคารกว้าง 9 เมตร มุขด้านข้างกว้าง 15 เมตร ยาว 83 เมตร สูง 21 เมตร  ปัจจุบันมีห้องพิจารณาคดีใช้งาน 10 บัลลังก์ (9 องค์คณะ) โดยนำห้องพิจารณาคดี 4 บัลลังก์ ดัดแปลงเป็นห้องเวรชี้ ห้องงานประกันและบังคับคดีผู้ประกัน ห้องเก็บเอกสารการเงิน และห้องเก็บสำนวนคดีแดง โดยภายในอาคารประกอบด้วย

ชั้นที่ 1 ห้องพิจารณาคดี 1 ห้อง ห้องทำงานธุรการ  ศูนย์บริการจุดเดียวเสร็จ (One stop service) และห้องผู้พิพากษาเวรชี้ ซึ่งใช้ระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ด้วย

ชั้นที่ 2 ห้องพิจารณาคดี 6 ห้อง ห้องพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 1 ห้อง             ห้องทำงานธุรการส่วนช่วยพิจารณาคดี 1 ห้อง ห้องพักผู้พิพากษา 1 ห้อง ห้องพักทนายความ      1 ห้อง และห้องสืบพยานเด็ก 1 ห้อง 

ชั้นที่ 3 ห้องพิจารณาคดี 3 ห้อง ห้องไกล่เกลี่ย 1 ห้อง ห้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา 1 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องพักผู้พิพากษา 1 ห้อง และห้องสมุด 1 ห้อง

ชั้นล่างของอาคารและภายนอกประกอบด้วย ห้องควบคุมผู้ต้องขังชาย  ห้องควบคุมผู้ต้องขังหญิง  ห้องควบคุมจำเลยฟ้องใหม่ 1 ห้อง ห้องพักญาติเยี่ยมผู้ต้องหาหรือจำเลย 1 ห้อง และโรงอาหารประจำศาล