ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
Buriram Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นายจิรพจน์ ไทยเล็ก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์เชิญ นางกรรณิกา ชะอินทรวงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ ในการสืบพยานคดีเผาเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ และคดีอื่นๆ เพื่อให้เสร็จสิ้นตามที่นัดไว้โดยมีนางปทุมรัตน์ กุยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมรับฟังข้อหารือราชการดังกล่าว

image เอกสารแนบ