ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
Buriram Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีคณะตุลากรศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ มาให้บริการตรวจสุขภาพ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

image เอกสารแนบ