ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
Buriram Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์

นางกรรณิกา ชะอินทรวงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบ นายจิรพจน์ ไทยเล็ก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนัง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อหารือข้อกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับนักโทษยาเสพติดประเภทที่ ๕ (กัญชา) พร้อมมอบแผ่นป้ายชื่อ ตำแหน่งฯ

image เอกสารแนบ