ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
Buriram Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ร่วมกิจกรรม วันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ และชมนิทรรศการเกี่ยวกับงานวันศาลยุติธรรม ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ ๑๔๐ ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
image

image เอกสารแนบ