ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
Buriram Provincial Court
image

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย
image

image เอกสารแนบ